Sustainable Eco-Creation

SUSco_hold2

september 2017 – august 2018

En et-årig tværfaglig efteruddannelse

Bæredygtigt Skandinavisk Lederskab

– systemisk træning og kapacitetsopbygning i praksis

Steen Hildebrandt, Arawana Hayashi & Michael Stubberup

Dette er vores anden længere efteruddannelse – opbygget som tre selvstændige et-årige forløb. Bæredygtig Ledelse og Teori U har fokus på træning i de indre rum – målet er at fordybe den indre kapacitet, og skærpe den vilje-styrede opmærksomhed – som en af forudsætningerne for en bæredygtig praksis.

Det paradigmeskifte, som vi er midt i, handler bl.a om at opbygge et nuanceret sprog for personlig og social bæredygtighed, dvs. et eco-mindset som kernen i en egentlig vision for humane helhedsorienterede fællesskaber. Mennesket som bæredygtig kultur.

From ego-system awareness to eco-system awareness.
— Otto Scharmer

Vi vil tage afsæt i den Skandinaviske kulturarv og klargøre nogle af de kvaliteter der er en del af vore samfund og som fremmer social bæredygtighed – Hvad er det vi allerede kan og ved, som får liv og samfund til at hænge sammen?

Og så ser vi FNs 17 bæredygtighedsmål som et vigtigt skridt i opbygningen af en ny global fortælling og et konkret udtryk for det omfattende paradigmeskifte vi er midt i – begyndelsen til globalt medansvar, lokalt forankret.