SEMINAR – AARHUS 16. november 2016

Fra velfærd til bæredygtighed

– et skift til en systemisk eksistentialisme

Michael Stubberup

Ledelse med Hjertet er en teori og praksis om både den indre og ydre side af ledelsesprocessen hvor bæredygtighed tematiseres på tre system-niveauer: 1) individuelt 2) socialt og 3) globalt

For at kunne lede andre skal man kunne lede sig selv.

På denne workshop tematiseres ressourcer i spændingsfeltet mellem hverdagsliv og eksistentiel fordybelse, med afsæt i moderne ledelsesforskning, psykologi og neurovidenskab.

Velkommen til heldags-seminar onsdag 16. november kl.  09:00-17:00