MODUL 2

GEARSKIFT til NUTID

nærvær – centrering

Den normale oplevelse af tiden, det vil sige med en forankring i en levende NUTID, er svækket for et traumatiseret menneske. Fortidens traumehændelser fastlåser det indre flow i en feedback-løkke, som er forbundet med hele det psykofysiske system og helt ind på det neurologiske plan som beskrevet. De forskellige tilbagevendende traumereaktioner, som er det fastlåste indre flow, medvirker til at fortiden lægger sig ind over nutiden. Traumer er en dyb binding til fortiden, som udfoldes i nutid igen og igen.

Forudsætningen for nærværet i nuet er, at ens grundlæggende virkelighed – den fortid, man kommer fra, og det udvidede nu, man lever sit liv i – er taget i ed. At der er et basalt kendskab til, hvem man er, og hvor man kommer fra, og en umiddelbar ro og balance i det liv, man har med sig. Det fremmer nærvær i nuet, og det fremmer det at kunne være mere til stede med sig selv og i kontakt med andre mennesker.

 
“Hvis det nuværende øjeblik ikke er velforankret i en fortid og en fremtid, vil det flyde af sted som en meningsløs plet”.
— Daniel Stern
 
 
SYNerGAIA_bog.jpg

Pædagogisk rehabilitering

Uddrag fra SYNerGAIA bogen – teori, metode og praksis, skrevet af Grethe Beck, Lene Knudsen og Michael Stubberup.

 

Fra implicit til eksplicit – at SE

At se virkeligheden nu så klart som muligt, vide, hvor man er i livet; kende sine prioriteringer og vide, hvad man helt konkret bruger sin energi og tid på. Det handler om at skabe et overblik over, hvad man kunne kalde sin udvidede nutid.

 

Gearskifte som teori, metode og praksis

Begrebet og fænomenet gearskifte er vigtigt for den praktiske måde at arbejde med de ideer og anvisninger på, som vi taler om i denne bog. Gearskifte – er det at bevidstgøre skift af enhver art, det vil sige at vide af, hvad der sker, mens det sker. Eller sagt på en anden måde: Gearskifte er en ganske enkel metode til at blive nærværende generelt og specifikt i forhold til skift.

Læs mere i Pædagogisk Rehabilitering/Teori – side 36.

 

HverdagslivETS RYTMER

Ved brug af samtale ark kan man hjælpemed at skabe overblik over, hvordan typiske dage fungerer – på godt og ondt – og hvad der ønskes af forandringer. Projektmedarbejderen stiller meget konkrete spørgsmål til dagens gang og fungerer som pennefører, dvs. noterer undervejs ordret ned, hvad der fortælles. Båndoptager kan evt. benyttes.