OPFØLGNINGS- og FORDYBELSESDAG Sustainable Eco-creation

MANDAG den 25. september 2017 fra kl.10-19

Arrangementet er en del af invitationen fra SusCo-konferencen efteråret 2016 og er således en samling for SusCo'ere, konferencedeltagere og andre “nye” der måtte være interesserede i at blive del af et fælles udviklingsrum. Dagen holdes i Vækstcenterets kursusbygning på Solbakkevej 15 i Nørre Snede.

RAMME for dagen

1. Vi gør status

Hvor er jeg nu? – Hvor var jeg i november 2016? – Hvad er der sket i mellemtiden? Vi samler op og evaluerer.

2. Korte oplæg

Steen Hildebrandt: FN’s verdensmål og virksomhedens strategiske råderum: om ledelse som et etisk og åndeligt anliggende – et vendepunkt.

Michael Stubberup: Sustainable ECOcreation – en platform til fordybelse, nærvær og forandring: et skifte fra forandringsprocessers lineære opbygning og udvikling, til udviklingsrum hvor mennesker kan arbejde sammen gennem fordybelse, dialog og refleksive læringsprocesser – med henblik på bæredygtighed i liv og ledelse.

3: Et mere åbent punkt

– med mulighed for at dele hvorledes processerne har arbejdet og uddybet sig siden konferencen november 2016.

4. Opsamling og afslutning – vejen videre?

 

TILMELDING