MODUL 4

GEARSKIFT til FREMTID

at (gen)opdage formålet eller meningen med livet

Når man skal orientere sig (lidt mere langsigtet) i livet, er det nødvendigt at have noget at sigte efter. Noget, der kan fungere som et kompas eller som et landkort i det omfattende opbud af krav, forventninger, muligheder, valg og prioriteringer, som livet også er. Vi kalder dette kort eller kompas for meningen med mit liv, det vil sige en vision for, hvad der er vigtigere end andet i mit liv. Spørgsmålet er, hvordan jeg bruger mine mest afgørende livserfaringer til at åbne for fremtidens kreative potentiale?

Mening er noget, man skal finde – ikke noget, man bliver givet. Oplevelsen af at afkode meningen giver en følelse af mestring. Oplevelsen af mening dæmper den eksistentielle angst, og følelsen af mening afsætter værdier og opbygger selvfølelse. Forpligtelse og engagement er svaret på meningsløsheden. At forpligte sig helhjertet øger muligheden for at sammenføje de afgørende begivenheder i livet til et meningsfuldt mønster.

 
 

fremtiden – meningen med livet

Eksistensens grundvilkår
At se mulighederne
Livets mening som målsætning
Essensen af livserfaringer, værdier og ønsker

 

Om viljens udvikling & beslutningens psykologi

“den mindst mulig forandring”

Med meningen med livet-målsætningen som ramme åbner der sig nye muligheder for at skabe strukturerede og kreative delmål-processer.

For at forandre sig må man først tage ansvar – i dybeste forstand for sig selv. Man må forpligte sig til at handle og at ville. At beslutte sig er et ensomt forehavende; ingen kan beslutte for os.

 
 
trauma_everyday_expression_okt15.jpg

MEdARBEJDEROmsorg – om risikoen for udbrændthed og sekundær traumatisering

Hvilke oplevelser og erfaringer med at modtage hjælp og omsorg har man med sig, og hvilken baggrund og kendskab har man til selv at være udsat, presset eller “offer”? Det er altid vigtigt at kigge på, hvad man selv bringer med ind i arbejdet. Tit bringer hjælperen, viser erfaringen, selv gamle restproblemer eller psykiske sår eller traumer eller relationsmæssige vanskeligheder med ind i arbejdet. Disse variationer af vanskeligheder søges så helet i kontakten med mennesker, der har oplevet noget lignende.

 
 

opsamling og afslutning

”Essensen i de flestes liv er erfaringer og oplevelser, der på den ene eller anden måde relaterer til hverdagens arbejde og uddannelse – og så til de aktiviteter, der går ud på at opretholde, vedligeholde og pleje os selv, hjemme og i fritiden. Det er inden for disse rammer at vores liv udfoldes – og her vi kan vælge at bruge det førnævnte manøvrerum til at gøre en forskel for os selv og vores medmennesker – fx i retning af ikke at acceptere at lade os koste tilfældigt omkring livet igennem og i stedet prøve at få summen af vore dage på jorden til at ligne et kunstværk”. – Mihaly Csikszentmihaly

 

Overgang til eksamen – modul 5

Eksamens-modulet forgår som 2x2 dage: lørdag og søndag den 3. - 4. februar 2018 og lørdag og søndag den 2. - 3. juni 2018 – hvor "eksaminationen" foregår som fremlæggelser de to dage i juni.
Der er mulighed for skype-supervisioner undervejs.


SPECIALE RAMME

1) Udgangspunktet er at du er dit eget redskab.

2) Som fordybelses-fokus skal du finde noget som du direkte kan afprøve "med dig selv som redskab" – det kan fx. være Gearskifte (måske 1-2 Gearskifte-former du har let ved at bruge). Du kan så efterfølgende finde 2-3-4 situationer i dit arbejdsliv hvor du kan bygge dette/disse Gearskifte ind (fx. starte undervisning/møder eller inden du går til særligt krævende møder/processer).

3) Tag noter – dvs. lav LOG-bog på de forskellige trin – det drejer sig bare om nogle enkelte stikord/noter fra gang til gang – og – igen og igen.

4) Eksamen er at du gør ovenstående og laver et lille 'skriv'/et oplæg hvor du gør rede for for de forskellige trin i processen – og hvad/hvordan er du blevet klogere undervejs. Og sammenkæd dette med enkelte henvisninger til teori.