Living systems are sustainable when in balance. Adjustment and balance are achieved through feedback from internal functions as well as from the surroundings and the environment.
— Steen Hildebrandt & Michael Stubberup, Bæredygtig Ledelse 2010
 

SYNerGAIA vision

SYNerGAIA vision er en samlet platform for Michael Stubberups forskellige professionelle initiativer, aktiviteter og netværk – områder der tematiserer helhedsorienterede systemiske perspektiver omkring levende systemer.

Hvordan genopdager vi naturen i os selv og hvordan skaber vi et samfund der er bygget på respekt for liv og helhedsorienterede tilgange til biosfæren?

Vi er midt i et omfattende paradigmeskifte – bl.a pga de mangeartede kriser vi ser – og der er brug for skabelsen af et nuanceret sprog for en menneske-system-bæredygtighed. Det er herunder vigtigt at opgradere vores kollektive sans for at se og forstå sammenhænge og helheder.

Det handler helt enkelt om at reetablere kontakten til naturen i os selv og forbinde os med naturen som helhed – og at vi spørger os selv om hvilke evner, principper og intelligenser der fremmer både personlig og social bæredygtighed.


SYNerGAIA er sammensat af de to græske ord synergia og gaia. Synergia  betyder at samarbejde om eller at medvirke til, og gaia er navn­et på jordkloden personificeret som gudinde. Navnet Synergaia bærer en helhedsforståelse og en respekt og et medansvar for alle de grundlæggende livsprocesser, som jorden er. Denne helhedsforståelse og respekt for liv giver en naturlig samhørighed og bæredygtighed – fra det personlige over det lokale til det globale. Udvikling, fordybelse og forandring sker på alle niveauer og kan trænes.

 

efteruddannelse

SYSTEMISK TRAUMEARBEJDE

Kursusleder: Michael Stubberup

SYNerGAIA's efteruddannelse i Systemisk Traumearbejde henvender sig bredt til fagpersoner der arbejder med mennesker, herunder med traumer og rehabilitering, f.eks. socialrådgivere, pædagoger, lærere, psykologer, sundhedspersonale, behandlere, undervisere i øvrigt, m.fl.

Læs Mere →

tværfaglig efteruddannelse Sept 2017 – AUG 2018

Bæredygtigt Skandinavisk Lederskab

– Sustainable Eco-Creation

Steen Hildebrandt, Arawana Hayashi, & Michael Stubberup

Bæredygtig Ledelse og Teori U har fokus på træning i de indre rum – målet er at fordybe den indre kapacitet, og skærpe den vilje-styrede opmærksomhed – som en af forudsætningerne for en bæredygtig praksis.

Læs Mere →