“Det er medarbejderens evne til, centreret og hvilende i sig selv, at skabe kontakt og nærvær, der afgør kvaliteten af den faglige intervention.”
— Pædagogisk Rehabilitering i teori, metode og praksis – SYNerGAIA 2009
 

efteruddannelse i 2016-2017

SYSTEMISK TRAUMEARBEJDE

Kursusleder: Michael Stubberup

SYNerGAIA's efteruddannelse i Systemisk Traumearbejde henvender sig bredt til fagpersoner der arbejder med mennesker, herunder med traumer og rehabilitering, f.eks. socialrådgivere, pædagoger, lærere, psykologer, sundhedspersonale, behandlere, undervisere i øvrigt, m.fl.

SYNerGAIA’s traumearbejde hviler på teorien om levende komplekse systemer – herunder om at: levende systemer skaber balance og bæredygtighed gennem nuancerede former for feedback inde fra systemet selv og fra omgivelser og miljøet. Når det handler om os mennesker er det grundlæggende sted hvor feedback er forankret, det autonome nervesystem – dynamikken mellem sympaticus og parasympaticus. Traumer er en systemisk dys-funktion, og udtrykker sig som en ubalance mellem sympaticus og parasympaticus.

 

Uddannelses-forløbets opbygning

Efteruddannelsesforløbet er bygget op over 4 moduler i alt 120 timer, med mellemliggende træningsperioder. Disse mellemliggende perioder bruges til at træne og implementere kursets teori og metoder i ens daglige arbejde perioders erfaringer, og er samtidig det råstof som der arbejdes videre med på de efterfølgende moduler; i form af træning, supervision og refleksionsprocesser. Forløbet har således afsæt i en balanceret dynamik mellem teori og træning på den ene side, og praksis og erfaringer på den anden side.

MODUL 1: INTRO til teori og metode rehabilitering af levende systemer

MODUL 2: Gearskifte til NUTID nærvær & centrering

MODUL 3: Gearskifte til FORTID biografi, kontakt, empati

MODUL 4: Gearskifte til FREMTID fokus, retning & handling

MODUL 5: EKSAMEN og certificering til tilvalgsmulighed

 

UNDERVISNINGSFORM

Uddannelsesforløbet er en vekselvirkning mellem; teoretiske oplæg og herunder præsentation af forskellig litteratur, præsentation af metoder med afsæt i teorierne og målgruppen, træning i mindre grupper, dialog og refleksion over egen praksis.

 
SYNergaia_gearskifte_model.jpg
 

FORUDSÆTNINGER

Det forudsættes at deltagerne er indstillet på at dele personlige tanker, følelser og refleksioner med de
øvrige deltagerne, og at indgå i en forpligtende studiegruppe. Envidere forudsættes at man under forløbe kan omsætte og afprøve aspekter af uddannelsen i relevante arbejdsmæssige kontekster. Der lægges vægt på, at deltagerne er selvansvarlige over for både de erfaringer, de har med, og som de måtte få undervejs.