Bæredygtighed – Udvikling – Levende Processer

BÆREDYGTIG LEDELSE – ledelse med hjertet

Af Steen Hildebrandt og Michael Stubberup

Gyldendahl Business 2010/2012

De kommende årtier står i bæredygtighedens tegn. Verden befinder sig ved begyndelsen til en transformation, som vil betyde mange både nødvendige og gode ændringer – gode i betydningen gode for mennesker, dyr og natur. Bæredygtig ledelse – ledelse med hjertet handler om det igangværende paradigmeskift, hvor det bæredygtige samfund med årene vil afløse industrisamfundet. Bogen placerer sig i feltet mellem moderne ledelses- og organisationsforskning, neurovidenskab og udviklingspsykologi. Vi ønsker med bogen at påvirke ledelsesfeltet til at se indad i det enkelte menneske. Dette er en vigtig tilføjelse til den meget ydre styrede opfattelse af mennesket, der har karakteriseret megen ledelsestænkning indtil nu.


introduktion_teoriU
 

INTRODUKTION til TEORI U

 

Af Hildebrandt, Stubberup, Nielsen og Chron

Gyldendal Business 2012

En enkel og essentiel introduktion til alle, som vil vide mere om og arbejde med Teori U. Otto Scharmers teori gør op med ideen om, at vi kun behøver fornuft og fortidige erfaringer til at lede os selv og vores virksomheder godt ind i fremtiden. Bogen giver en grundig gennemgang af teoriens vigtigste begreber ved hjælp af modeller, eksempler og øvelser. Desuden præsenterer den en række cases, der viser, hvordan organisationer har skabt ægte læring og innovation ved at omsætte Teori U til praksis.


empati_der_holder_verden_sammen
 

EMPATI – det der holder verden sammen

Af Jesper Juul, Peter Høeg, Jes Bertelsen, Michael Stubberup, Steen Hildebrandt og Helle Jensen

Rosinante 2012

Bogen er en teoretisk og praktisk vejledning i hvordan man støtter mennesker i at forbedre kontakten til sig selv og hinanden. Ordet empati betegner evnen til at indleve sig i andre, med alt hvad det indebærer af forståelse, samhørighed, medfølelse osv. Empati er med andre ord det bindemiddel, som holder menneskelige fællesskaber sammen. Bogen argumenterer for, at jo bedre kontakt man har til sig selv, jo bedre og dybere forstår man andre mennesker og en kompleks verden, hvor både børn og voksne har vanskeligt ved at finde rollemodeller og pejlemærker. Det er forfatternes opfattelse, at børn – og med dem de fleste voksne - i dag mere end noget andet har brug for støtte til at udvikle selvberoenhed. Alle fødes imidlertid med anlæg for selvberoenhed og empati. Disse anlæg kan udvikles og opøves."


Rehabilitering – Psykoedukation – Traumer

SYNERGAIA – Pædagogisk Rehabilitering i teori, metode og praksis

Af Grethe Bech, Lene Knudsen og Michael Stubberup


Next practice – best practice

familierettet psykoedukation for traumatiserede flygtninge

Af Grethe Bech, Marianne Elbrønd og Michael Stubberup

Next practice – best practice udspringer af projektet Psykoedukation for traumatiserede flygtninge og deres familier 2007-2010. 


følelsernes sprog – psykoedukation i børnehøyde

Et metodehæfte om pædagogisk arbejde med traumatiserede børn

Af Lene Hansen, Siri Osmann og Kristina Søvsø Staunsbjerg Det nye Børnehus, Dagtilbud Gellerup 1104, Århus Kommune

Dette metodehæfte er blevet til på baggrund af et minipilotprojekt, som vi i Det nye Børnehus arbejdede med i efteråret 2009. I samarbejde med organisationen SYNerGAIA har vi udviklet metoder under overskriften ”psykoedukation i børnehøjde”; et bud på, hvordan en pædagogisk praksis med særligt fokus på børns følelsesmæssige udvikling kan se ud, når konteksten er daginstitutionen – dér hvor dagligdagen leves og udfolder sig for børn. Last ned