KONFERENCE i AARHUS 13. – 15. november 2016

BÆREDYGTIGT SKANDINAVISK LEDERSKAB

med FN's verdensmål som invitation til medansvar

 

Vi er 35-40 Skandinaviske ledere, konsulenter, praktikere, forskere, kunstnere m.fl. der på efteruddannelsen Sustainable Co-creation (SusCo) – de seneste tre år sammen har tematiseret bæredygtig fællesskaben – og nu vil vi dele ud af vores erfaringer og invitere til dialog. Ideen er:

  • at rammesætte indre og ydre bæredygtighed
  • at tematisere Skandinaviske kerneværdier
  • at folde FNs verdensmål ud
  • og at sætte disse tre domæner i forhold til hinanden

PROGRAM

keynotes, dialoger, øvelser, parallelle workshop-flows, ...

  • dagligt fælles introduktioner og en afslutning til sidst
  • KEYNOTES aften og formiddag
  • flader med parallelle WORKSHOP-flows i tematiske klynger

Man kan melde sig til hele konferencen eller til enkeltdage – mandag eller tirsdag – inklusive adgang til program søndag aften. Man melder sig endvidere til workshop-flows man ønsker at følge.